De kleine lettertjes van het Evangelie

GerefGemeente-lid
Berichten: 3816
Lid geworden op: 14 Apr 2021, 23:55

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor GerefGemeente-lid » 08 Aug 2022, 23:05

Onbekende schreef:
Onbekende schreef:
GerefGemeente-lid schreef:
Onbekende schreef:
Vreemd, jij was degene die begon over een drenkeling

Hoho, wel bij de feiten blijven: viewtopic.php?f=39&t=15121&start=1065#p1052455


Ik vroeg aan jou iets over voorwaarde vooraf, of kenmerk achteraf. Dit topic is inmiddels zo uitgebreid dat ik het niet terug kan vinden. Toen reageerde jij met een wedervraag over een drenkeling, nog best wel aan het begin van dit topic. Ik zoek nog even door.


Ik heb mij vergist. De vraag was in een ander topic, en je wedervraag ging over een dokter ipv een drenkeling.

Bij dezen neem ik het woord 'vreemd' dan ook terug.

:super

Onbekende
Berichten: 127
Lid geworden op: 27 Sep 2021, 20:19

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor Onbekende » 08 Aug 2022, 23:10

TSD schreef:
Cyrillus schreef:
TSD schreef:
Cyrillus schreef:Nee, TSD. Ik ken te veel mensen die net als Jan de ogen wijd open hebben voor hun nood. Maar het zijn de kapiteins die extra voorwaarden stellen. Dat is het punt.

Maak het eens concreet dan?

haha, zal ik hier namen van predikanten noemen? Laten we zeggen elke predikant die met de uitverkiezing begint en met de roeping eindigt. In de praktijk wordt er vaak een theologie gepredikt, ten diepste geen Evangelie. En daar zit het punt.

Nee, jij hebt het over extra voorwaarden die een predikant zou stellen tegen een mens die de ogen wijd open heeft voor zijn of haar nood.

Maak het maar eens concreet, welke voorwaarden stellen die kapiteins zoal, voor aleer zo iemand mag gaan geloven, ik ben erg benieuwd.


Genoeg ellende kennis, genoeg nachten wakker gelegen, je moet wel een doodlijkst tijdsgewricht kennen of een vierschaar der consciëntie ervaring hebben, dat soort voorwaarden. Ook opmerkingen als: met Pinksteren werden er 3000 mensen door 1 preek bekeerd, tegenwoordig is het een wonder als er door 3000 preken 1 mens bekeerd word, en meer van dit soort vroom klinkende doch uiterst holle opmerkingen kunnen wel degelijk als blokkade fungeren.
De strijdende kerk op aarde strijdt vooral onderling.

TSD
Berichten: 1674
Lid geworden op: 31 Aug 2011, 11:34

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor TSD » 08 Aug 2022, 23:15

Maanenschijn schreef:Nog maar eens:

@GerefGemeente-lid, @CvD, @TSD, @DIA heeft a Brakel het dan onjuist?

Is dit het niet wat er bedoeld wordt met een voorwaardelijk evangelie? De vrijmachtige werking van Gods Geest wordt onder een raster en schema gelegd, waarmee we eigenlijk de Heere voorschrijven hoe hij een mens dient te bekeren.

En daarmee doe ik niks af aan de noodzakelijke zondekennis, niets af aan trap en stand in het genadeleven, niets af aan de uurtjes van korte duurtjes, waarin Christus Zich komt te openbaren. Niets. Maar schrijf de Heere alsjeblieft niet voor hoe hij een mens bekeert. Dat is onderscheiden en daarbij wens ik graag te blijven bij de oude en beproefde leer van onze vaderen.

Omdat je ook mij noemt: wat van hetgeen in hiervoor schreef is in strijd met het door jou geciteerde stukje over de bekering van a Brakel?

Ik heb het nog eens gelezen, maar ik zie het niet, dus wil je me even helpen?

Onbekende
Berichten: 127
Lid geworden op: 27 Sep 2021, 20:19

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor Onbekende » 08 Aug 2022, 23:16

Maanenschijn schreef:
CvD schreef:Als God je uit de wereld haalt dan is het de trekkende liefde Gods. Die een zondaar komt te overtuigen van gerechtigheid en oordeel. Gods eist zijn beeld van ons terug. Een dat zijn we kwijt een krijgen dat alleen terug als we met Hem verzoend worden door het bloed van Jezus Christus Gods Zoon. Een wanneer wordt die borg en middellaar geopenbaard. Als van mensen zijden om komen wordt en niets meer. Dan wordt hij geschonken door God de Vader en toe gepast door God den Heilige Geest.

Had vader Brakel het dan mis?

In dit verband toch maar de nuchtere boodschap van Brakel in de Redelijke Godsdienst, hoofdstuk 31:

[QUOTE=]VII. 4. Het vierde dat aan te merken is, is de wijze van wedergeboorte, welke zeer verscheiden is;

(a) Sommigen worden schielijk, in een korte tijd overgebracht, als in één ogenblik,
gelijk Zachéus en de moordenaar; velen op de Pinksterdag, de stokbewaarder. Anderen langzamer.

(b) Sommigen worden overgebracht door en met grote verschrikkingen en
ontsteltenissen der wet, des doods en der verdoemenis, zoals op de Pinksterdag, en de stokbewaarder, Hand. 16:27.

(c) Sommigen op een zeer Evangelische wijze. De zaligheden en de volheid van de
Middelaar Jezus Christus overstelpen de ziel, en de zoetheid van de Evangelische goederen vervullen zó hun ziel, dat ze geen tijd hebben, aan hun zonden met verschrikking te denken. Maar zij worden als verslonden door het Evangelie, en zij ontvangen Jezus met blijdschap als Zachéus, Lukas 19:3, 10.

(d) Sommigen brengt de Heere over in vele bedaardheid, door het gezicht van de waarheden; in bedaardheid zien ze hun zonden en ellendige staat buiten Christus, en de zaligheden der bondgenoten, alsmede de waarheid van de aanbieding van Christus door het Evangelie aan hen. In dit beschouwen der waarheden worden ze allengskens (langzamerhand) en buiten hun weten veranderd, en worden der waarheid gehoorzaam, en door de kennis van de waarheid worden ze gelovig, en hun hart wordt gereinigd, 1 Petrus 1:22. Zij hebben niet veel smartelijke droefheid, ook geen verrukkende blijdschap, maar een genoegen in, en zoete goedkeuring van de waarheden, zo ten opzichte van hun ellende, als zaligheid in Christus, en hun aanneming van, en verlaten op Christus. Dit zijn doorgaans de bestendigste en vaste Christenen.

(e) Sommigen worden bekeerd allengskens, met vele verwisselingen van droefheid, blijdschap, geloof, ongeloof, strijden, overwinningen, vallen, opstaan; en dit is de gewone weg, dien God doorgaans houdt in de bekering van de meesten. Als ik zeg, a1engskens, dan bedoel ik de bekering in 't brede, met al haar omtrek, van de eerste overtuiging, tot de bewustheid dat men Christus aanneemt. Want anders is het een zekere zaak, dat de bekering in één ogenblik geschiedt, in één moment wordt de ziel van dood levend; tussen dood en levend zijn is geen tijd. Omdat deze wijze van bekering de gewoonste is, zo zullen wij ze in haar begin, voortgang en einde wat breder openleggen, opdat een ieder zich daarin zou kunnen spiegelen.

Maar dat zeggen wij vooraf, dat niemand bekommerd moet zijn over de wijze van bekering, omdat hij niet is overgebracht op deze of gene wijze, die men zichzelf voorschrijft, of op welke anderen bekeerd zijn. Als de bekering er is, dan is het wél, en ziet tot uw ontsteltenis niet terug op de wijze, al was de wijze van bekering in u zodanig, dat gij nooit iets dergelijks gelezen of gehoord had. Want de wegen Gods zijn wonderbaar, en de een ondervindt wel iets, daar de andere niet van weet, ook in de ge- wone weg tot bekering; maar men moet dikwijls terugzien op al de voorzienigheden en wegen, waardoor God ons geleid heeft, dat geeft ons stof van verwondering, van verheerlijking van God, en van vaststelling van zijn staat.
[/quote]

Ik denk dat á Brakel het heel erg juist gezien heeft. Alleen komt dat niet zo goed uit voor degenen die een schema hanteren. Die kunnen niet meer met de genoemde verschillen omgaan.

Men trekt een jong plantje liever uit om te zien of de wortel wel echt is. Het gevolg is dat het plantje dood gaat.
Een jong plantje moet je voeding geven en voorzichtig behandelen zodat het kan groeien. Als het plantje na goede verzorging uiteindelijk vruchten draagt, kun je de conclusie trekken dat de wortel echt is.
De strijdende kerk op aarde strijdt vooral onderling.

Gebruikersavatar
Maanenschijn
Berichten: 2633
Lid geworden op: 01 Jan 2016, 15:33

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor Maanenschijn » 08 Aug 2022, 23:17

GerefGemeente-lid schreef:
Maanenschijn schreef:Nog maar eens:

@GerefGemeente-lid, @CvD, @TSD, @DIA heeft a Brakel het dan onjuist?

Is dit het niet wat er bedoeld wordt met een voorwaardelijk evangelie? De vrijmachtige werking van Gods Geest wordt onder een raster en schema gelegd, waarmee we eigenlijk de Heere voorschrijven hoe hij een mens dient te bekeren.

En daarmee doe ik niks af aan de noodzakelijke zondekennis, niets af aan trap en stand in het genadeleven, niets af aan de uurtjes van korte duurtjes, waarin Christus Zich komt te openbaren. Niets. Maar schrijf de Heere alsjeblieft niet voor hoe hij een mens bekeert. Dat is onderscheiden en daarbij wens ik graag te blijven bij de oude en beproefde leer van onze vaderen.

Zie de bovenstaande woorden van @huisman.

Huisman zegt iets anders. Geheel in lijn wat a Brakel ook schrijft: God begint, maar wel op een voor Hem eigen wijze met de zondaar.

Vergelijk dat eens met jouw (en andere) schrijfsels.

Ik vind het zorgelijk dat dat niet meer wordt opgemerkt. Dat het eenzijdig Godswerk wordt verward met een menselijke volgorde.
Wie lege handen heeft, kan ze altijd vouwen.

Gebruikersavatar
Maanenschijn
Berichten: 2633
Lid geworden op: 01 Jan 2016, 15:33

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor Maanenschijn » 08 Aug 2022, 23:21

TSD schreef:Omdat je ook mij noemt: wat van hetgeen in hiervoor schreef is in strijd met het door jou geciteerde stukje over de bekering van a Brakel?

Ik heb het nog eens gelezen, maar ik zie het niet, dus wil je me even helpen?


Ik heb het ook nog eens herlezen en moet eerlijk aangeven dat ik je ten onrechte in het rijtje heb gezet, ik zie ook geen tegenstrijdigheid met Brakel. Excuus.
Wie lege handen heeft, kan ze altijd vouwen.

KDD
Berichten: 1093
Lid geworden op: 17 Okt 2020, 21:40
Locatie: Canada

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor KDD » 08 Aug 2022, 23:23

Ik denk dat Boston hier duidelijk is. Ik heb dit meer gepost deels omdat het mij persoonlijk heel veel gedaan heeft, maar ook omdat er zoveel onderwijs in is. Wat hebben we een schat van onderwijs in onze oudvaders! Dan hoeven wij toch niet zoveel hierover te schrijven?
Th. Boston schreef: De absolute noodzakelijkheid om door het geloof te vlieden tot de Heere Jezus Christus en dezelfde noodzakelijkheid tot berouw, en heiligheid van hart en leven. De bloedwreker achtervolgt u. O zondaar, haast u en ontkom naar de vrijstad. Was u nu in de fontein van het bloed van de Middelaar, opdat u niet zult omkomen in de "poel des verderfs". Open uw hart voor Hem, opdat de put des afgronds zijn mond niet over u zal toesluiten. Verlaat uw zonden, want anders zullen ze u verderven. Dood ze, want anders zullen ze voor eeuwig uw dood zijn! Laat de schrik van het helse vuur u er niet toe aanzetten om uw hart nog meer te verharden, zoals misschien zou gebeuren, als u die zondige gedachte koestert, dat "het buiten hoop is (Jer. 2:25). Deze gedachte komt misschien vaker voor onder de hoorders van het Evangelie dan velen zich ervan bewust zijn. Maar er is hoop voor de ergste der zondaren die tot Christus wil komen. Indien er geen goede hoedanigheden in u zijn (zoals er zeker geen kunnen zijn in een natuurlijk mens; ja, geen enkele in welk mens ook, dan alleen die ontvangen worden uit Christus), weet dan, dat Hij uw welkom niet laat afhangen van enige goede hoedanigheden. Neem Hemzelf en Zijn genade aan, die om niet wordt aangeboden" aan allen tot wie het Evangelie komt. "Die wil, neme het water des levens om niet (Openbaring 22:17). "Die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen" (Joh. 6:37).

Het is waar dat u een zondig schepsel bent en dat u zich niet kunt bekeren. U bent onheilig en u kunt uzelf niet heilig maken. Ja, u hebt getracht uzelf te bekeren, uw zonde te verlaten en heilig te zijn, maar het ontbrak u nog aan berouw, verbetering en heiligheid en daarom zegt gij: "Het is buiten hoop; neen, want ik heb de vreemden lief, en die zal ik nawandelen." Het is waarlijk geen wonder dat de uitkomst niet beantwoord heeft aan uw verwachting, aangezien u uw werk verkeerd begonnen bent. Eer echter in de eerste plaats God door de getuigenis die Hij gaf van Zijn Zoon, te geloven, namelijk dat het eeuwige leven in Hem is. Eer de Zoon van God door in Hem te geloven en dat houdt in: omhels en stem toe in het vrije aanbod van Christus en van Zijn verlossing van de zonde en van de toorn, die in het Evangelie aan u gedaan wordt. Stel een vast vertrouwen op Hem dat Hij u rechtvaardigheid zal schenken tot uw rechtvaardigmaking en dat Hij u heilig zal maken, aangezien "Hij ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid en heiligmaking" (1 Kor. 1:30).

Daarna, als u evenveel vertrouwen kunt schenken aan het Woord van God als u zou willen schenken aan het woord van een eerlijk man die een geschenk aanbiedt en zegt: "Neem het en het is het uwe", dan mag u geloven dat God uw God is, dat Christus de uwe is, Zijn zaligheid de uwe. Dan mag u geloven dat uw zonden vergeven zijn, dat u kracht in Hem hebt voor uw bekering en voor uw heiligheid, want al deze worden u overgemaakt in het vrije aanbod van het Evangelie. Wanneer u gelooft in de Zoon van God, dan bent u gerechtvaardigd en is de vloek van u weggenomen. Hoe is het echter mogelijk dat u vruchten van heiligheid voort zou kunnen brengen, terwijl de vloek op u ligt? Als de vloek echter weggenomen is, dan wordt de dood die u aangreep met de eerste Adam (volgens de bedreiging in Genesis 2:17) weggenomen. Als gevolg hiervan zult u bemerken dat de banden van de goddeloosheid, die u nu vastgeklemd houden in onboetvaardigheid, aan stukken gebroken worden, zoals de banden van de dood, zodat u in staat zult zijn om u van harte te bekeren. U zult bemerken dat de Geest des levens, op Wiens vertrek de dood volgde, tot uw ziel is teruggekeerd. U zult daarom voortaan in staat zijn om der gerechtigheid te leven. Niemands geval is zo slecht, of deze zou in de tijd op deze wijze hersteld kunnen worden, om in eeuwigheid volmaakt te zijn. Niemands geval is zo goed, of deze zou voor tijd en eeuwigheid bedorven kunnen worden, als er een andere weg wordt genomen.

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 29836
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor -DIA- » 08 Aug 2022, 23:57

Hier wordt de dwaling duidelijk weersproken door ds. A. Verschuure.
Ik citeer nu even letterlijk, en laten we dan eens bekennen of het niet de waarheid is?
-
"Wij moeten wel eerlijk zijn. De Schrift geeft geen ruimte om u te preken dat God wil dat u allemaal zalig wordt. Dat is nu een van die punten waar ik voor waarschuwen wil. Van de week is ook het nodige naar me toe gekomen van die lezing van dominee van den Brink. En ik wil jullie, jongelui, en gemeente, voor waarschuwen. Want die man die bedriegt ons. Die gaat eenzijdige teksten uit de Schrift halen. Die man maakt eerst een vertekend beeld van onze gemeenten en van onze prediking, en vervolgens geeft hij er dan een grote schop tegen. Maar dat is niet eerlijk. Er in de media al genoeg tegen hem gezegd, maar ik wil er u er graag voor waarschuwen. En tegelijk zeg ik: we zitten niet onder een boodschap dat God karig is. Wij zitten onder een prediking van de Schrift, dat Jezus’ bloed wast en reinigt van alle zonden. En gemeente, nu moet je goed luisteren wat ik zeg, hè? Als het over de algenoegzaamheid van Christus’ arbeid gaat dan sluit de Heere niemand uit. En als een mens verloren gaat, dan is dat om eigen schuld, en niet om dat we te rijk zijn, niet om arm zijn of te slecht, maar omdat we in eigen oog te rijk en te goed zijn. Want gemeente, bij de Heere is geen verhindering. Wie het werkelijk als een arme zondaar voor Hem verliezen mag… God kan alles, maar één ding kan Hij niet. Wat is dat? Zo’n verbroken zondaar laten staan. Nee, dan vloeit Zijn hart over van liefde en van barmhartigheid. Laten we vragen of we bij die leer mogen blijven. En bedel dan maar of u mag delen in die troost die geldt in leven en in het sterven."
© -DIA-

GerefGemeente-lid
Berichten: 3816
Lid geworden op: 14 Apr 2021, 23:55

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor GerefGemeente-lid » 09 Aug 2022, 00:03

-DIA- schreef:Hier wordt de dwaling duidelijk weersproken door ds. A. Verschuure.
Ik citeer nu even letterlijk, en laten we dan eens bekennen of het niet de waarheid is?
-
"Wij moeten wel eerlijk zijn. De Schrift geeft geen ruimte om u te preken dat God wil dat u allemaal zalig wordt. Dat is nu een van die punten waar ik voor waarschuwen wil. Van de week is ook het nodige naar me toe gekomen van die lezing van dominee van den Brink. En ik wil jullie, jongelui, en gemeente, voor waarschuwen. Want die man die bedriegt ons. Die gaat eenzijdige teksten uit de Schrift halen. Die man maakt eerst een vertekend beeld van onze gemeenten en van onze prediking, en vervolgens geeft hij er dan een grote schop tegen. Maar dat is niet eerlijk. Er in de media al genoeg tegen hem gezegd, maar ik wil er u er graag voor waarschuwen. En tegelijk zeg ik: we zitten niet onder een boodschap dat God karig is. Wij zitten onder een prediking van de Schrift, dat Jezus’ bloed wast en reinigt van alle zonden. En gemeente, nu moet je goed luisteren wat ik zeg, hè? Als het over de algenoegzaamheid van Christus’ arbeid gaat dan sluit de Heere niemand uit. En als een mens verloren gaat, dan is dat om eigen schuld, en niet om dat we te rijk zijn, niet om arm zijn of te slecht, maar omdat we in eigen oog te rijk en te goed zijn. Want gemeente, bij de Heere is geen verhindering. Wie het werkelijk als een arme zondaar voor Hem verliezen mag… God kan alles, maar één ding kan Hij niet. Wat is dat? Zo’n verbroken zondaar laten staan. Nee, dan vloeit Zijn hart over van liefde en van barmhartigheid. Laten we vragen of we bij die leer mogen blijven. En bedel dan maar of u mag delen in die troost die geldt in leven en in het sterven."
Ik moet ds. Verschuure helaas gelijk geven. Ik kan niet anders.

Mistig
Berichten: 2024
Lid geworden op: 03 Jul 2017, 13:04
Locatie: Rotterdam eo

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor Mistig » 09 Aug 2022, 01:33

GerefGemeente-lid schreef:
-DIA- schreef:Hier wordt de dwaling duidelijk weersproken door ds. A. Verschuure.
Ik citeer nu even letterlijk, en laten we dan eens bekennen of het niet de waarheid is?
-
"Wij moeten wel eerlijk zijn. De Schrift geeft geen ruimte om u te preken dat God wil dat u allemaal zalig wordt. Dat is nu een van die punten waar ik voor waarschuwen wil. Van de week is ook het nodige naar me toe gekomen van die lezing van dominee van den Brink. En ik wil jullie, jongelui, en gemeente, voor waarschuwen. Want die man die bedriegt ons. Die gaat eenzijdige teksten uit de Schrift halen. Die man maakt eerst een vertekend beeld van onze gemeenten en van onze prediking, en vervolgens geeft hij er dan een grote schop tegen. Maar dat is niet eerlijk. Er in de media al genoeg tegen hem gezegd, maar ik wil er u er graag voor waarschuwen. En tegelijk zeg ik: we zitten niet onder een boodschap dat God karig is. Wij zitten onder een prediking van de Schrift, dat Jezus’ bloed wast en reinigt van alle zonden. En gemeente, nu moet je goed luisteren wat ik zeg, hè? Als het over de algenoegzaamheid van Christus’ arbeid gaat dan sluit de Heere niemand uit. En als een mens verloren gaat, dan is dat om eigen schuld, en niet om dat we te rijk zijn, niet om arm zijn of te slecht, maar omdat we in eigen oog te rijk en te goed zijn. Want gemeente, bij de Heere is geen verhindering. Wie het werkelijk als een arme zondaar voor Hem verliezen mag… God kan alles, maar één ding kan Hij niet. Wat is dat? Zo’n verbroken zondaar laten staan. Nee, dan vloeit Zijn hart over van liefde en van barmhartigheid. Laten we vragen of we bij die leer mogen blijven. En bedel dan maar of u mag delen in die troost die geldt in leven en in het sterven."
Ik moet ds. Verschuure helaas gelijk geven. Ik kan niet anders.

De Bijbel kent geen eenzijdige teksten. Wel een eerlijke oproep tot bekering en geloof. Hoe goedbedoeld ook, God vraagt niet van ons om te bedelen. Hij vraagt om een ander leven. Een leven naar Zijn Woord en wet.
'Zie, God is groot, en wij begrijpen Hem niet' - Job 36:26 (HSV)

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 29836
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor -DIA- » 09 Aug 2022, 02:40

Mistig schreef:
GerefGemeente-lid schreef:
-DIA- schreef:Hier wordt de dwaling duidelijk weersproken door ds. A. Verschuure.
Ik citeer nu even letterlijk, en laten we dan eens bekennen of het niet de waarheid is?
-
"Wij moeten wel eerlijk zijn. De Schrift geeft geen ruimte om u te preken dat God wil dat u allemaal zalig wordt. Dat is nu een van die punten waar ik voor waarschuwen wil. Van de week is ook het nodige naar me toe gekomen van die lezing van dominee van den Brink. En ik wil jullie, jongelui, en gemeente, voor waarschuwen. Want die man die bedriegt ons. Die gaat eenzijdige teksten uit de Schrift halen. Die man maakt eerst een vertekend beeld van onze gemeenten en van onze prediking, en vervolgens geeft hij er dan een grote schop tegen. Maar dat is niet eerlijk. Er in de media al genoeg tegen hem gezegd, maar ik wil er u er graag voor waarschuwen. En tegelijk zeg ik: we zitten niet onder een boodschap dat God karig is. Wij zitten onder een prediking van de Schrift, dat Jezus’ bloed wast en reinigt van alle zonden. En gemeente, nu moet je goed luisteren wat ik zeg, hè? Als het over de algenoegzaamheid van Christus’ arbeid gaat dan sluit de Heere niemand uit. En als een mens verloren gaat, dan is dat om eigen schuld, en niet om dat we te rijk zijn, niet om arm zijn of te slecht, maar omdat we in eigen oog te rijk en te goed zijn. Want gemeente, bij de Heere is geen verhindering. Wie het werkelijk als een arme zondaar voor Hem verliezen mag… God kan alles, maar één ding kan Hij niet. Wat is dat? Zo’n verbroken zondaar laten staan. Nee, dan vloeit Zijn hart over van liefde en van barmhartigheid. Laten we vragen of we bij die leer mogen blijven. En bedel dan maar of u mag delen in die troost die geldt in leven en in het sterven."
Ik moet ds. Verschuure helaas gelijk geven. Ik kan niet anders.

De Bijbel kent geen eenzijdige teksten. Wel een eerlijke oproep tot bekering en geloof. Hoe goedbedoeld ook, God vraagt niet van ons om te bedelen. Hij vraagt om een ander leven. Een leven naar Zijn Woord en wet.

Neen, indedaad, dat kent Bijbel niet, maar God spreekt wel van twee wegen, van wel en wee, en genade en recht, de dat kunt u echt wel beter weten.
God vraagt wel honderd procent gehoorzaamheid en onderwerping aan Zijn heilige Wet, die wij moedwillig hebben overtreden. Doet God de mens dan onrecht als Hij in Zijn wet van ons eist wat wij niet meer kunnen? Lees heel de context. Neen de Bijbel is nooit eenzijdig, maar de Bijbel leert ons wie wij zijn geworden, en wie onze Schepper is, waar we van nature geen kennis aan hebben. Daarom moeten onze zielsogen daarvoor geopend worden. Als u niet naar de Heere vraagt, en Hem niet te voet valt, dan kan Hij u en mij rechtvaardig voorbij gaan, maar wat zegt onze leraar, en ook uw oud-herder en leraar, ds Verschuure, en de Bijbel en onze Belijdenis op grond van de Schrift? Bij de Heere is geen verhindering. Wie het werkelijk als een arme zondaar voor Hem verliezen mag… God kan alles, maar één ding kan Hij niet. Wat is dat? Zo’n verbroken zondaar laten staan. Nee, dan vloeit Zijn hart over van liefde en van barmhartigheid.
Wie Hem nederig valt te voet
Zal van Hem Zijn wegen leren
Daar ligt het behoud, in zelfhandhaving ligt onze dood.
Dan zegt de Heere Jezus zo ernstig: Gijlieden hebt niet gewild.
Staat dat dan niet in uw Bijbel?
De Bijbel spreekt van recht en genade, van dood en leven, van wel en wee, van enz. Nooit mag de Bijbel eenzijdig gelezen worden. Hebt u de ketterijen van de remonstrant ook onderkent? Lees het dan, bv in de Bijbel, in de belijdenisgeschriften, in de oudvaders, in Luther, Calvijn en Augustinus, enz. Want dit moeten we toch weten op een christelijk forum?
© -DIA-

BSH
Berichten: 42
Lid geworden op: 08 Feb 2022, 09:01

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor BSH » 09 Aug 2022, 04:55

Matthéüs 13:58 En Hij heeft aldaar niet vele krachten gedaan vanwege hun ongeloof.

Kanttekening: Omdat zij, vanwege hun ongeloof, Hem de kranken niet toebrachten.

Wens iedereen Gods zegen toe. Maar besef wel dat bovenstaande de oorzaak is van ons verloren gaan. En voor iedereen die wacht op een wonder, luister onderstaande preek.

https://youtu.be/e2EQUAlZJig

Adieu!

Onbekende
Berichten: 127
Lid geworden op: 27 Sep 2021, 20:19

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor Onbekende » 09 Aug 2022, 07:28

-DIA- schreef:Hier wordt de dwaling duidelijk weersproken door ds. A. Verschuure.
Ik citeer nu even letterlijk, en laten we dan eens bekennen of het niet de waarheid is?
-
"Wij moeten wel eerlijk zijn. De Schrift geeft geen ruimte om u te preken dat God wil dat u allemaal zalig wordt. Dat is nu een van die punten waar ik voor waarschuwen wil. Van de week is ook het nodige naar me toe gekomen van die lezing van dominee van den Brink. En ik wil jullie, jongelui, en gemeente, voor waarschuwen. Want die man die bedriegt ons. Die gaat eenzijdige teksten uit de Schrift halen. Die man maakt eerst een vertekend beeld van onze gemeenten en van onze prediking, en vervolgens geeft hij er dan een grote schop tegen. Maar dat is niet eerlijk. Er in de media al genoeg tegen hem gezegd, maar ik wil er u er graag voor waarschuwen. En tegelijk zeg ik: we zitten niet onder een boodschap dat God karig is. Wij zitten onder een prediking van de Schrift, dat Jezus’ bloed wast en reinigt van alle zonden. En gemeente, nu moet je goed luisteren wat ik zeg, hè? Als het over de algenoegzaamheid van Christus’ arbeid gaat dan sluit de Heere niemand uit. En als een mens verloren gaat, dan is dat om eigen schuld, en niet om dat we te rijk zijn, niet om arm zijn of te slecht, maar omdat we in eigen oog te rijk en te goed zijn. Want gemeente, bij de Heere is geen verhindering. Wie het werkelijk als een arme zondaar voor Hem verliezen mag… God kan alles, maar één ding kan Hij niet. Wat is dat? Zo’n verbroken zondaar laten staan. Nee, dan vloeit Zijn hart over van liefde en van barmhartigheid. Laten we vragen of we bij die leer mogen blijven. En bedel dan maar of u mag delen in die troost die geldt in leven en in het sterven."


Er zit in ieder geval deze positieve kant aan: de lezing van ds van den Brink dwingt zijn collega's om zich eens te bezinnen op hun formuleringen.
Laat ik er verder maar niet teveel over zeggen, sommige dingen spreken voor zich.
De strijdende kerk op aarde strijdt vooral onderling.

Bevindelijk
Berichten: 81
Lid geworden op: 04 Jun 2019, 13:02

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor Bevindelijk » 09 Aug 2022, 07:49

-DIA- schreef:Hier wordt de dwaling duidelijk weersproken door ds. A. Verschuure.
Ik citeer nu even letterlijk, en laten we dan eens bekennen of het niet de waarheid is?
-
"Wij moeten wel eerlijk zijn. De Schrift geeft geen ruimte om u te preken dat God wil dat u allemaal zalig wordt. Dat is nu een van die punten waar ik voor waarschuwen wil. Van de week is ook het nodige naar me toe gekomen van die lezing van dominee van den Brink. En ik wil jullie, jongelui, en gemeente, voor waarschuwen. Want die man die bedriegt ons. Die gaat eenzijdige teksten uit de Schrift halen. Die man maakt eerst een vertekend beeld van onze gemeenten en van onze prediking, en vervolgens geeft hij er dan een grote schop tegen. Maar dat is niet eerlijk. Er in de media al genoeg tegen hem gezegd, maar ik wil er u er graag voor waarschuwen. En tegelijk zeg ik: we zitten niet onder een boodschap dat God karig is. Wij zitten onder een prediking van de Schrift, dat Jezus’ bloed wast en reinigt van alle zonden. En gemeente, nu moet je goed luisteren wat ik zeg, hè? Als het over de algenoegzaamheid van Christus’ arbeid gaat dan sluit de Heere niemand uit. En als een mens verloren gaat, dan is dat om eigen schuld, en niet om dat we te rijk zijn, niet om arm zijn of te slecht, maar omdat we in eigen oog te rijk en te goed zijn. Want gemeente, bij de Heere is geen verhindering. Wie het werkelijk als een arme zondaar voor Hem verliezen mag… God kan alles, maar één ding kan Hij niet. Wat is dat? Zo’n verbroken zondaar laten staan. Nee, dan vloeit Zijn hart over van liefde en van barmhartigheid. Laten we vragen of we bij die leer mogen blijven. En bedel dan maar of u mag delen in die troost die geldt in leven en in het sterven."


Wilt u mij een naam van een oudvader geven die dit op precies dezelfde manier zegt? B.v.d.. De citaten van a Brakel en Boston zijn voor mij betrouwbaarder.

Bertiel
Berichten: 2943
Lid geworden op: 14 Sep 2018, 08:49
Locatie: bertiel1306@gmail.com

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor Bertiel » 09 Aug 2022, 08:12

GerefGemeente-lid schreef:
-DIA- schreef:Hier wordt de dwaling duidelijk weersproken door ds. A. Verschuure.
Ik citeer nu even letterlijk, en laten we dan eens bekennen of het niet de waarheid is?
-
"Wij moeten wel eerlijk zijn. De Schrift geeft geen ruimte om u te preken dat God wil dat u allemaal zalig wordt. Dat is nu een van die punten waar ik voor waarschuwen wil. Van de week is ook het nodige naar me toe gekomen van die lezing van dominee van den Brink. En ik wil jullie, jongelui, en gemeente, voor waarschuwen. Want die man die bedriegt ons. Die gaat eenzijdige teksten uit de Schrift halen. Die man maakt eerst een vertekend beeld van onze gemeenten en van onze prediking, en vervolgens geeft hij er dan een grote schop tegen. Maar dat is niet eerlijk. Er in de media al genoeg tegen hem gezegd, maar ik wil er u er graag voor waarschuwen. En tegelijk zeg ik: we zitten niet onder een boodschap dat God karig is. Wij zitten onder een prediking van de Schrift, dat Jezus’ bloed wast en reinigt van alle zonden. En gemeente, nu moet je goed luisteren wat ik zeg, hè? Als het over de algenoegzaamheid van Christus’ arbeid gaat dan sluit de Heere niemand uit. En als een mens verloren gaat, dan is dat om eigen schuld, en niet om dat we te rijk zijn, niet om arm zijn of te slecht, maar omdat we in eigen oog te rijk en te goed zijn. Want gemeente, bij de Heere is geen verhindering. Wie het werkelijk als een arme zondaar voor Hem verliezen mag… God kan alles, maar één ding kan Hij niet. Wat is dat? Zo’n verbroken zondaar laten staan. Nee, dan vloeit Zijn hart over van liefde en van barmhartigheid. Laten we vragen of we bij die leer mogen blijven. En bedel dan maar of u mag delen in die troost die geldt in leven en in het sterven."
Ik moet ds. Verschuure helaas gelijk geven. Ik kan niet anders.


zegt ds. v.d. Brink iets anders dan?
Dit was helemaal de strekking niet van de lezing
Wien heb ik nevens U in den hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde!
Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de Rotssteen mijns harten, en mijn Deel in eeuwigheid.


Terug naar “Kerk en Cultuur - Nieuws”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten