Evangelie prediking: liefelijke nodiging en vervloeking

Panny
Berichten: 1809
Lid geworden op: 02 okt 2013, 16:08

Evangelie prediking: liefelijke nodiging en vervloeking

Bericht door Panny »

In het topic "Separeren" schreef ik:
Panny schreef:Separeren is noodzakelijk en belangrijk.
Soms hoor je een hele preek met alleen maar separatie: Dit is Gods volk en dat zijn de onbekeerden.
Maar wat is vervolgens boodschap voor de onbekeerden? Alleen: je kunt nog bekeerd worden, of: God verkondigt u vergeving van zonden in Christus, Hij nodigt u?
Wat mij betreft mag er in de prediking veel meer aandacht zijn voor de consequenties van het niet komen tot Christus.
Dat je laat zien wat het betekent als je dit Evangelie veracht: Dat je Zijn liefde veracht, de duivel een betere meester vindt, dat je een vijand bent van Christus....
Nu ontbreekt dit regelmatig volkomen in de prediking.
En daardoor krijgen mensen het idee dat ze prima serieuze kerkmensen kunnen zijn zonder dat ze Christus liefhebben boven alles.
Want: God moet het doen en ik neem toch netjes mijn plichten waar. Meer kan ik niet doen.
Het is vaak allemaal zo gemoedelijk: Deze weg gaat God met Zijn volk, ken je daar wat van in je leven, en je kunt nog bekeerd worden...

Dominee Moerkerken maakt zich zorgen over het gebrek aan separatie.
Ik maak me daar binnen de GerGem nog niet de grootste zorgen over.
Waar ik me meer zorgen om maak is het gebrek aan een Evangelie prediking als een tweesnijdend zwaard: Een liefelijke nodiging maar ook een vervloeking voor wie dit Evangelie durft te verwerpen.
Ik lees momenteel het boek "Verlossende liefde" van Ebenezer Erskine.
Dit is één van de vele voorbeelden van een Evangelie prediking dat tegelijk een liefelijke en welgemeende nodiging is (aan alle hoorders) en tegelijk een vloek en veroordeling voor hen die dit Evangelie verwerpen.
Hierbij wat citaten. Het gaat over het verwerpen van de nodiging van het Evangelie omdat je niet zou kunnen weten weet of Christus je wel persoonlijk nodigt:
"Hier zegt de duivel u dus dat u het vrij-zijn van de zonde en de satan niet hoeft aan te nemen, omdat u niet weet of Christus de vrijheid voor u heeft bedoeld. Hoe zult u echter ooit weten wat de bedoeling van Christus is, dan alleen door Zijn Woord, Zijn verkondiging van Zijn genade?
O zeker kijk eens in het hart van God en naar dat wat God bedoelt met Zijn woorden van genade, met Zijn daden van genade, met de verkondiging van Zijn genade. Als u dat doet, zult u niets dan genade en liefde vinden en barmhartigheid in Zijn hart jegens u.
Als u evenwel de weg van de duivel wilt inslaan, en wilt kijken naar Gods hart en verborgen gedachten, zonder naar Zijn woorden te kijken en te geloven wat Hij tot u zegt, dan is er niets aan te doen en zult u met de duivel verloren gaan."

"U zult de duivel een genoegen doen als u deze aangeboden vrijheid verwerpt, en hem aanleiding geeft onze verheven Verlosser te smaden, alsof zijn slavernij beter zou zijn dan de vrijheid van Christus, waarvoor Hij zoveel heeft betaald om die te verwerven.
O, kunt u het over uw hart verkrijgen die vijand een mogelijkheid te verschaffen om onze Verlosser iets te verwijten?"

"Als u de duivel een slechte dienst wilt bewijzen, neemt u dan de vrijheid aan die onze verheven Verlosser heeft verworven met Zijn bloed, en aan ieder van u in dit heerlijk Evangelie wordt verkondigd.
Voor allen zal ik er nog aan toevoegen dat als u dit niet doet, uw ondergang uw eigen schuld is en uw bloed op uw hoofd zal wezen.
O, wat zal uw veroordeling rechtvaardig zijn! De vrijheid is u aangeboden, en toch heeft u ervoor gekozen om maar in de boeien van de duivel te blijven!"

"Onder de zondaars onder de bedauwing van het Evangelie werden het leven, de vrijheid en de zaligheid verkondigd - en toch hebben ze de dood verkozen boven het leven, de slavernij boven de vrijheid en de veroordeling boven het behoud."

"O, zullen we er dan niet naar hunkeren om die vrijheid aan te nemen? Voor u allen zal ik er slechts nog aan toevoegen dat, hoewel de Zoon van God veel heeft betaald voor de vrijheid die Hij u verkondigt, u die voor niets kun krijgen. Er zijn geen bepalingen, en er wordt u geen harde voorwaarde gesteld. Alleen: aanvaard de vrijheid, en u zult ook werkelijk vrij zijn. Geen geld, geen prijs, alleen: ga voort!
Plaats reactie