website " wat zegt de bijbel "

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Jacobse
Berichten: 415
Lid geworden op: 04 feb 2009, 19:40

website " wat zegt de bijbel "

Bericht door Jacobse »

beste vrienden
ik weet niet of, maar hoop dat, " Bijbelstudie OT en NT " de juiste plaats is om het navolgende te melden en er aandacht voor te vragen. Ik loop aan tegen de website met als titel " wat zegt de bijbel ". Bij het inzien er van kan ik niet of nauwelijks anders concluderen dan dat sprake is van een bijzonder vijandige houding jegens de Allerhoogste en jegens het christelijk geloof. Door teksten te nemen, en dan andere teksten er bij te zoeken die dan naar de mening van de houder van de website " bewijzen " dat de bijbel innerlijk tegenstrijdig zou zijn en daarom verworpen meot worden, en dat de Heere aan alle zijden wordt aangevallen en wordt gehoond. En door te refereren aan zeer vijandige atheistische lectuur, zoals van Russell en van Dawkins.Ik heb er dezer dagen tegen in geschreven. En tot uitdrukking gebracht dat voor de houder van de website - net als voor mij, en voor een ieder - het zaak is om de dalen en de hoogten tussen de Heere en onzelf, op te ruimen, wat als uitkomst heeft mijn/onze vijandschap jegens Hem te belijden en te berouwen en de rechtmatigheid van Zijn oordeel te erkennen, en Hem om genade te vragen.
Mijn vraag is: hoe kunnen we er het beste mee omgaan; ingaan op zijn vermeende tegenstrijdigheden ? Door die te weerleggen, door en met aan hem ingezonden reactie ? Ik hoor graag van jullie/van onze kringen.
Panny
Berichten: 1809
Lid geworden op: 02 okt 2013, 16:08

Re: website " wat zegt de bijbel "

Bericht door Panny »

Ik denk dat het heel lastig is in gesprek te gaan met zo iemand.
Het feit dat je zoveel tijd en energie stopt in een website tegen God laat wel zien hoeveel vijandschap er in het hart van deze man is.
Misschien wel tegen beter weten in.
Hij weet veel van de Bijbel en onderzoekt de Bijbel zo te zien nog beter dan veel kerkmensen dat doen. Maar dan alleen om dingen tegen God te vinden.
Ben je dan niet heel erg in de macht van de Satan.
Maar wij weten ook dat Christus sterker is dan de Satan en deze banden kan verbreken.
Dus al zou je met deze man in gesprek willen. Dan alleen met veel gebed en veel liefde.
Ik denk dat discussiëren over zijn standpunten niet veel zin heeft. Je zou dan meer een persoonlijk gesprek moeten voeren.
Gebruikersavatar
Jacobse
Berichten: 415
Lid geworden op: 04 feb 2009, 19:40

Re: website " wat zegt de bijbel "

Bericht door Jacobse »

inzake de website " wat zegt de Bijbel " meld ik nog het volgende.
Gisteren ben ik in hun website, hoofdje " reacties " uitgebreid ingegaan op/tegen enkele aldaar aangevoerde dingen.
Vandaag zie ik dat ik van hun website uitgesloten ben; er staat : " sorry, you don't have permission to access to this page" en voorts, dat het is : " to prevent malicious users from abusing the system ".
De website " wat de bijbel zegt " is een ontrader. Het is rabiaat gericht tegen de Allerhoogste.
En als dat weerlegd wordt, wordt verdere toegang tot de website geweigerd.
Men wil niet eens luisteren of het zien Zo virulent is de haat tegen de Allerhoogste.
Waaromtrent zelfs wordt gezegd in een van hun items: " de god van de bijbel is een genadeloze bruut".
Daartegenover: zou ik niet haten die U haten.
Dit inzake de website " wat zegt de bijbel ".
Gebruikersavatar
huisman
Berichten: 17786
Lid geworden op: 12 nov 2009, 23:38

Re: website " wat zegt de bijbel "

Bericht door huisman »

Jacobse schreef:inzake de website " wat zegt de Bijbel " meld ik nog het volgende.
Gisteren ben ik in hun website, hoofdje " reacties " uitgebreid ingegaan op/tegen enkele aldaar aangevoerde dingen.
Vandaag zie ik dat ik van hun website uitgesloten ben; er staat : " sorry, you don't have permission to access to this page" en voorts, dat het is : " to prevent malicious users from abusing the system ".
De website " wat de bijbel zegt " is een ontrader. Het is rabiaat gericht tegen de Allerhoogste.
En als dat weerlegd wordt, wordt verdere toegang tot de website geweigerd.
Men wil niet eens luisteren of het zien Zo virulent is de haat tegen de Allerhoogste.
Waaromtrent zelfs wordt gezegd in een van hun items: " de god van de bijbel is een genadeloze bruut".
Daartegenover: zou ik niet haten die U haten.
Dit inzake de website " wat zegt de bijbel ".
Goed dat je het geprobeerd hebt maar soms is het beter om het stof van je voeten af te schudden. Mattheus10:14
Er gaan er met twee verbonden verloren en met drie en er worden er met twee verbonden behouden en met drie. Prof. G. Wisse.
Gebruikersavatar
Jacobse
Berichten: 415
Lid geworden op: 04 feb 2009, 19:40

Re: website " wat zegt de bijbel "

Bericht door Jacobse »

Je hebt denk ik gelijk, maar ik heb er wel moeite mee om daar nu monddood te zijn.
Een van de onderwerpen was - in de stellingen van de beheerder(s) van die website - dat n.b. de Heere Zelf de oorzaak en de veroorzaker van dood en ellende is; bijvoorbeeld in het geval van de Farao ten tijde van de uittocht uit Egypte. Want, zo staat er dan, de Heere verhardde zijn hart. En daarmede wordt dan bedoeld in die website, dat de Heere onjuist en oneerlijk en zeer onterecht bezig was en zo mensen de dood instuurde waar ze ( dat zal worden bedoeld ) niks aan konden doen omdat het de Heere was die hun hart verhardde. Het moge zo zijn dat de Heere dat hart verhardde; in 1 Samuel 6 vers 6 staat evenwel : " waarom toch zoudt gij uw hart verharden, zoals Egypte en de Farao hun hart verhard hebben " ; het neemt niet weg dat het de eigen beslissing van de Farao was, en dat hij daarvoor verantwoordelijk was. Maar belangrijker was, dat hij het was die met zijn regering en zijn leger de joden in bittere slavernij had gebracht en hield, zodanig zo staat er dat hun geschreeuw er over opklom tot in het hemelhof. Terwijl de joodse jongetjes door hem tot voer voor de krokodillen in de Nijl werden veroordeeld. Redenen waarom hij al honderdmaal de dood had verdiend. En dat ging nu gebeuren. De Heere was klaar met hem. Dat was de uitkomst van de wegen die de Farao zelf had gekozen om te gaan; allemaal en helemaal alleen zijn eigen verantwoordelijkheid.
Zoals de Heere met ieder van ons, met mij, klaar is, als Hij ons afrekent op ons doen en denken. Daarin handelt de Heere naar recht, en volkomen rechtmatig.
Niet Hij, maar wij, ik, zijn mis; en hoe. Het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God; ik weet dat in mij geen goed woont, ik heb mijzelf verkocht onder de zonde; Paulus in de Romeinenbrief verwoordt die waarheid. Die al begint in Genesis 3: " ..de vrouw die Gij bij mij gegeven hebt.." Adam en Eva gaan helemaal mis door het eten van die vrucht terwijl ze wisten dat God het niet wilde en dat ze wel de dood binnenhaalden in de schepping. Naar de Heere gaan ze niet toe. Dan komt de Heere wandelen in de Hof; naar ik denk met de lieve bedoeling om op die wijze aan Adam en Eva te laten weten dat Hij er is, de uitnodiging om naar Hem terug te gaan. Dat doen ze evenmin, ze kruipen weg onder de struiken;en dan roept de Heere hen liefelijk: Adam enEva, waar ben je toch, kom toch naar Me toe. Dan moeten ze wel, en Adam komt met de uitvlucht: ik was niet gekleed en daarom verborg ik mij. De Heere helpt hem door te zeggen: heb je soms van de boom gegeten waarvan Ik zei dat je dat niet moest doen. Adam had alleen " ja Heere " hoeven te zeggen en om vergeving moeten vragen. Maar zie wat hij zegt; hij slingert de beschuldiging naar God toe: het is Uw eigen schuld, had me maar een andere vrouw gegeven. Geen spoor van erkenning van zijn eigen misdaad, geen berouw, geen erkenning van het schenden van Gods zo goede regels, geen vergeving vragen, en zijn echtgenote ook nog eens laten zakken als een baksteen, door verachtelijk te spreken van : " de vrouw ".
Het kan niet erger. En ieder van ons is geen haar beter.
Dr. Abraham Kuyper heeft eens gezegd dat het boetekleed de mens niet ontsiert. Maar we trekken het niet graag aan, en het zit bepaald het tegendeel van gemakkelijk. David in psalm 32 , en wij met hem, verhaalt en erkent en belijdt dat zolang we met onze ellendige zonden niet naar de Heere uitgaan, sprake is van wegkwijnen van het gebeente en van gejammer de ganse dag,
Wat een wonder dat de Heere dan toch genadig wil zijn. En hoe: Hij heeft betaald, voor ons die niet willen en niet kunnen betalen; Hij betaalde met Zijn eigen leven, voor ons die naar het woord van Paulus vijanden zijn.
Dat de Heere niet goed zou zijn, zoals die website zegt, moet dan ook met alle kracht worden tegengesproken en worden bestreden.
De Heere is barmhartig, genadig, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Voor ons en voor onze zaligheid is Hij gekomen uit de hemel, is gekruisigd, en gestorven en begraven; Hij zal weerkomen in heerlijkheid, en Zijn rijk zal geen einde hebben; naar het credo van Nicea.
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie; o Vader o Zoon o Heilige Geest, in eeuwigheid, Amen.
Dat is wat de bijbel zegt.
Gebruikersavatar
Bonny
Berichten: 2492
Lid geworden op: 03 aug 2007, 16:29
Locatie: In partibus infidelium
Contacteer:

Re: website " wat zegt de bijbel "

Bericht door Bonny »

Welek website staat nu eigenlijk in het spotlicht?

http://www.watzegtdebijbel.nl/

of

http://www.debijbelzegt.nl/
The Groom's still waiting at the altar
Martijn
Berichten: 752
Lid geworden op: 20 mar 2012, 21:34

Re: RE: Re: website " wat zegt de bijbel "

Bericht door Martijn »

Bonny schreef:Welek website staat nu eigenlijk in het spotlicht?

http://www.watzegtdebijbel.nl/

of

http://www.debijbelzegt.nl/
Da vroeg ik me ook af, maar mij lijkt de laatste.
Onbemind
Berichten: 172
Lid geworden op: 16 mei 2016, 11:54

Re: website " wat zegt de bijbel "

Bericht door Onbemind »

Gaat inderdaad om de laatste als ik bovenstaande reacties lees. En de website bekijk
Ignoti nulla cupido.
Gebruikersavatar
Jacobse
Berichten: 415
Lid geworden op: 04 feb 2009, 19:40

Re: website " wat zegt de bijbel "

Bericht door Jacobse »

beste lezers
dezer dagen heb ik geprobeerd me in te denken wat het is en hoe het komt tot en wat het inhoudt om te zijn
zoals Paulus schrift in de brief aan de Romeinen dat het bedenken van mij is: vijandschap tegen de Allerhoogste
vreselijk gewoon weg, het is roepen om God's rechtmatig oordeel
het is ook kiezen voor eigen verlorenheid, voor eeuwig
zo diep gaat onze val in Adam;
tenzij dat - we bidden er om - onze Heere ons wil vinden, wij die naar Hem niet zoeken noch zochten
Ik heb dat in een gedicht vastgelegd, dat ik hieronder schrijf,
de titel is: opstand tegen de Allerhoogste
het kan ook zijn:
ik, de mens der zonde


OPSTAND TEGEN DE ALLERHOOGSTE

ik heb in mijn leven God wel zien wenken, maar ik ben voor mijzelf daarmee klaar gekomen
ik moet Hem niet, ik wil er niet aan denken bij Hem ter verantwoording te gaan komen

ik maak zelf uit wat ik wil, daar blijft het bij, daarmee zijn al mijn zaken door mijzelf en voorgoed afgedaan
ik ga steeds mijn eigen weg, niets hindert mij om zo in 't leven hier op aard te staan

hoe kom ik met de gedachte aan God klaar: ik kan Hem ontkennen, doen of Hij niet bestaat
of zeggen dat ik niet weet het hoe en waar, en dat ik het dan en daarom maar zo laat

ik kan mij ook tegen Hem gaan verzetten door Zijn Woorden aan ons tegen te spreken:
"die deugen niet, ik ga daar niet op letten ", dan komt het door Hemzelf dat wij met Hem breken

wat ook kan, is een karikatuur maken van Hem, en van alles wat Hij zegt en doet
en dat dan gebruiken om Hem ter raken en te honen en te smaden: wat voelt dat goed !

die weg wil ik opgaan met al mijn krachten, dan kan ik al mijn afkeer en haat wel kwijt
het kan mij ook niets meer schelen wat mij zou wachten, hier in de aardse tijd of in de eeuwigheid

ik moet dat trouwens nog maar zien, ik geloof er niet in, maar als het zo is, zal ik daar gif spuiten
net als hier, tegen Hem is mij niets te min, ik wil Hem en Zijn hemel niet, houdt me daarbuiten

te wapen tegen Hem, in alle landen nu er tegen aan, laten we daarvoor gaan
we zijn gewapend tot aan onze tanden, om tegen Hem in de frontlinie te staan

dat is wat ik ga doen, dat is mijn besluit, ook al zou het leiden tot mijn verlorenheid
mijn vijandschap aan God die gaat daar bovenuit, daar kies ik zelf voor, in tijd en eeuwigheid

bij : Mattheus 25 : 2 - 30, en Romeinen 8 : 6 - 8
Plaats reactie